מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

ברשת מלונות הרברט סמואל (“המלון”) יש חשיבות לפרטיות ולסודיות של מידע משתמש. אנו מחויבים לשמירה על הפרטיות והאבטחה של מידע המשתמש שלך. אנו עשויים לעדכן את המדיניות מעת לעת, ולפיכך עליך לבדוק אותה כאן לעתים קרובות. המלון לא יגלה מידע משתמש ניתן לזיהוי לשום צד שלישי ללא הסכמה.

המלון מחויב לשמור על הפרטיות שלך בעת ביקור באתר המלון, קרי www.herbertsamuel.com (שיכונה להלן: “המלון”). המטרה שלנו היא לתת לך חווית אינטרנט אשר מספקת מידע, משאבים ואת השירותים הרלוונטיים ביותר מבחינתך. על מנת להשיג מטרה זו, חלק מתפעול האתר כולל איסוף סוגים מסוימים של מידע אודות משתמשי האתר. מאחר ואנו מבינים שהפרטיות שלך חשובה, אנו מעוניינים להסביר את סוגי המידע שאנו אוספים והאופן שבו אנו עושים בהם שימוש. מדיניות פרטיות זו מתייחסת לאתר.

מדיניות פרטיות זו מתייחסת לשני סוגי מידע הנאספים באתר, אישי ומצטבר. המונח “מידע אישי” מתייחס לנתונים אותם אתה מספק מרצונך החופשי בקשר לשימוש באתר המזהה אותך ו/או את החברה שמטעמה אתה גולש ועושה שימוש באתר זה. מידע אישי כולל בין היתר מידע שנמסר בקשר לשירותים שלנו, כגון שמך, כתובת המייל שלך, מספר טלפון, שיוך לחברה, כתובת פיזית ו/או מידע אישי מסוים אחר. המונח “מידע מצטבר” מתייחס למידע כללי לגבי מבקרים ומשתמשים באתר, וקשור לשימוש באתר, כגון דפוסי גלישה, מספר ביקורים בדפים מסוימים, כניסות מאתרי אינטרנט אחרים או אתרי צד שלישי המקושרים לאתר, שימוש בשירותים מסוימים וגילוי עניין בשירותים, מידע או מאפיינים של האתר או צדדים אחרים הזמינים דרך האתר או המופיעים בו.

איזה מידע נאסף אודותיך? כיצד אנו משתמשים בו?
אנו נוקטים משנה זהירות על מנת להבטיח שמידע אישי אותו אנו מקבלים ממך לא ישמש באופן לו אינך מודע או שאינך מסכים לו. ייתכן שתרצה להפנות בקשת מידע לגבי המלון שלנו, להשתתף באחד מקידומי המכירות שלנו או להירשם לתפוצת המייל או רשימת הדיוור שלנו. בתגובה, אנו עשויים לבקש מידע כגון שמך ומענך. במקרה שתבחר לספק לנו מידע זה, נעשה בו שימוש אך ורק למטרה שצוינה על ידך בתחתית טופס איסוף המידע.
מידע שנאסף באתר יכול לשמש לצורך:
1. רישומך כחבר המלון
2. תכנון ורכישה של לינה במלון
3. משלוח תקשורת שיווקית או סקרים
4. תגובה לשאלותיך או הצעותיך
5. שיפור האיכות של ביקורך באתר שלנו

שים לב שנתונים אלה משמשים רק עבור המלון או עבור קידום מכירות יחד עם שותף עסקי של המלון. איננו מוכרים, משכירים או חולקים שום מידע אישי שלך עם שום צד אחר ובכלל זה מקדמי מכירות משותפים מצד שלישי, ולא עושים זאת למטרות מסחריות בלתי מאושרות. תוכל לבקש את הסרתך מרשימותינו בכל עת. כל המיילים המופצים לרשימות התפוצה שלנו יכללו דרך קלה ומקוונת להסרה מהרשימה.

רשות לשימוש
המלון רשאי לאסוף ולעשות שימוש במידע אישי אותו אתה מוסר, בכל אמצעי העולה בקנה אחד עם השימושים הנקובים במדיניות פרטיות זו או שנמסרו במקום אחר באתר, בנקודה בה מסרת מידע אישי כאמור. במועד בו הנך נותן מידע אישי או מגיש בקשה, השימוש המיועד במידע אותו הנך מוסר יהיה ברור מההקשר שבו הנך מוסר אותו ו/או יהיה ברור משום שהאתר מציין את המטרה המיועדת. באמצעות מסירת מידע אישי באתר, אתה נותן את הסכמתך ואת אישורך לשימוש כלשהו העולה בקנה אחד עם השימושים הנקובים במדיניות פרטיות זו או שנמסרו במקום אחר באתר, בזמן בו מסרת מידע אישי כאמור, והסכמה זו תתקבל על ידי המלון, אלא אם תציין אחרת במועד מסירת המידע האישי. אל תבקש דברים כאמור מטעם יחיד או חברה, אם אינך מורשה לבצע פניה כזו בשמם.

הזמנות מאובטחות
אם תחליט לבצע הזמנה מקוונת באתר, תקושר לממשק הזמנות ומנוע הזמנות של צד שלישי (“מנוע הזמנות”) המופעל על ידי myhotelreservation.net ו/או Resbook.com. למרות שזה נראה חלק מהאתר שלנו, מנוע ההזמנות מופעל למעשה על ידי צד שלישי וכפוף לנהלי הפרטיות שלו. אנו מבינים שפרטיות היא מטרה חשובה ללקוחות מקוונים ובחרנו בקפידה את ספק שירותי מנוע ההזמנות. כל מידע שיישלח לאתר זה, אם ב- SSL, הנו מוצפן ומוגן מפני גילוי לצדדי ג’.

הגנה על המידע שלך
היינו רוצים שהמבקרים באתר שלנו ירגישו בטוחים לגבי שימוש באתר לשם תכנון ורכישה של מקומות הלינה שלהם, כך שהמלון מחויב להגן על המידע שאנו אוספים. המלון החיל תכנית בטחון לשמירה על המידע המאוחסן במערכות שלנו מפני גישה בלתי מורשית.
האתר שלנו מאוחסן בסביבה מאובטחת. השרתים/ מערכות האתר מצוידים בהצפנת נתונים או בטכנולוגיות ערבול וחומות אש העומדות בתקן המקובל בענף. כאשר אתה מקליד מידע אישי במהלך השמירה או במהלך הרשמה של הלקוח במייל, הנתונים שלך מוגנים על ידי טכנולוגיית Secure Socket Layer (SSL) על מנת להבטיח שידור מאובטח.

ביטול הסכמה לקבלת דיוור פרסומי ו/או לשימוש וחברות במועדון הלקוחות

באמצעות מילוי פרטים לקבלת דיוור אלקטרונ, הנך מאשר בזאת את הסכמתך לקבל ממלונות הרברט סמואל על כל חברותיה הקשורות, כל דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר בנוגע לחברה, מוצריה, שירותיה ופעילותה וכן דברי פרסומת, באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או מסרון לטלפון נייד.

הנך מצהיר בזאת, כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב- 1982, כנגד מלונות הרברט סמואל  ו/או מי מטעמה בגין קבלת החומר השירותי ו/או הפרסומי האמור באמצעות דוא"ל או מסרון.

ידוע לך, כי במידה והנך מעוניין להפסיק את שירות קבלת דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר כאמור לעיל לרבות דבר פרסומת, באמצעות המייל ו/או מסרון, ניתן ללחוץ על כפתור ההסרה בתחתית הדואר שנשלח אליך, או, עלייך לשלוח דואר אלקטרוני, הכולל סירוב לקבלת החומר כאמור, לכתובת: [email protected]

שימוש בנתונים צבורים
המלון מעוניין לשפר את האתר ועשוי לפתח ולהציע מאפיינים ושירותים חדשים. אנו עוקבים אחר הנתונים שנצברו בנוגע לשימוש באתר למטרות שיווק וללימוד, שיפור וקידום השימוש באתר. בקשר למטרות הללו, המלון עשוי לחלוק נתונים שנצברו עם צדדי ג’ ביחד ובדרך אנונימית. גילוי הנתונים הצבורים אינו משחרר מידע אישי לגבי משתמשי אתר ספציפיים בשום דרך המזהה מי הם או המגלה כיצד ניתן ליצור איתם קשר.

חריגים למדיניות הפרטיות
למלון יש שני חריגים למגבלות הללו על שימוש במידע אישי: (1) המלון רשאי לעקוב, וכאשר אנו מאמינים בתום לב שנדרש גילוי, לגלות מידע בקשר להגנה על הבטיחות, הרכוש, הנכסים ו/או הזכויות של המלון מפני שימוש בלתי מורשה או שימוש לרעה באתר או בכל דבר המצוי באתר. (2) המלון יכול לגלות מידע כאשר נדרש על פי דין; ואולם רק במידה הדרושה ובאופן המנסה לשמור על פרטיותו של היחיד.

שימוש בעוגיות (Cookies)
על מנת לאפשר מאפיינים באתר, המלון יכול לשתול עוגיה אחת או יותר בדפדפן שלך. עוגיות, בין יתר הדברים, מזרזות את הניווט באתרנו, עוקבות אחרי מידע כך שלא תצטרך להכניס אותו מחדש בכל פעם בה הנך מבקר באתר, ויכולות לתת לך תכנים מותאמים. עוגיה היא מנגנון אינטרנטי המורכב מקטסט קצר הכולל מספר זיהוי ייחודי המאפשר לשרת הרשת לשלוח פיסות מידע קטנות או חלקי טקסט באמצעות הדפדפן שלך ולמקם אותם על הכונן הקשיח של המחשב שלך לשם אחסון. טקסט זה מאפשר לשרת האינטרנט לדעת אם נכנסת בעבר לעמוד האינטרנט. עוגיות כשלעצמן לא יכולות לשמש לגילוי הזהות של משתמש כלשהו.

אנו עושים שימוש בעוגיות על מנת לאסוף ולשמור נתונים מצטברים (כגון מספר מבקרים) על מנת לעזור לנו לראות אילו דפים הם הפופולאריים ביותר בקרב המשתמשים שלנו ולשפר ולעדכן את התוכן באתר שלנו. בזמן שאתם גולשים באתר שלנו, אתם מספקים לנו מידע שאינו מגלה את זהותכם האישית – איזה סוג של יעד אתם בודקים, למשל. אנו עושים שימוש בנתונים מצטברים אלה רק כפי שמוסבר במדיניות פרטיות זו. איננו מקשרים מידע מצטבר כלשהו לשום שם, כתובת או מידע מזהה אחר.

אתם יכולים לקבל מעת לעת עוגיות מחברות או ארגונים בלתי קשורים, ככל שהם מציבים פרסומות באתר שלנו או מקושרים לאתר. עוגיות צד שלישי אלה יכולות לאסוף מידע עליך כאשר הנך “מקליק” על הפרסום או התוכן או הקישור שלהם. נוהג זה הנו סטנדרטי בענף האינטרנט. בגלל האופן שבו פועל האינטרנט, איננו יכולים לפקח על איסוף מידע זה על ידי צדדי ג’ אלה, ואותן עוגיות אינן כפופות למדיניות פרטיות זו.

פרטיות ילדים & הסכמת הורים
דעו כי המלון לא תכנן אתר זה לשימוש על ידי מי שגילו נמוך מגיל 18 והאתר לא נועד לשימוש אנשים כאמור. בהתאם לכך, אסור למי שמתחת לגיל 18 לעשות שימוש באתר זה. מדיניות הפרטיות שלנו אוסרת עלינו לקבל משתמשים שגילם נמוך מ- 18. המלון מבקש באופן ספציפי שאנשים מתחת לגיל 18 לא יעשו שימוש באתר זה ולא יכניסו מידע לאתר או יפרסמו בו. היה והמלון יקבל מבלי להתכוון לכך, מידע אישי או נתון אחר ממשתמשים שמתחת לגיל 18, המלון לא יספק מידע זה ביודעין לשום צד שלישי לשום מטרה וכל גילוי נוסף יהיה עקב העובדה שהמשתמש מתחת לגיל 18 עשה שימוש באתר והכניס מידע אישי ללא שידול או היתר מאת המלון.

מדיניות הפרטיות של רשת מלונות הרברט סמואל
אמונות היסוד שלנו בנוגע לפרטיות המשתמש והגנה על נתונים הן:
1. פרטיות משתמש והגנה על נתונים הנן זכויות אדם
2. יש לנו חובת זהירות כלפי אנשים במסגרת הנתונים שלנו
3. נתונים הנם אחריות ויש לאסוף אותם ולעבד אותם רק כשהדבר נחוץ ביותר
4. אנו מתעבים הודעות ספאם בדיוק כמוך!
5. לעולם לא נמכור, נשכיר או נפיץ או נפרסם בדרך אחרת את המידע האישי שלך.

החקיקה הרלוונטית
יחד עם העסק שלנו ומערכות מחשב פנימיות, אתר זה נועד לקיים את החקיקה הלאומית והבינלאומית הבאה בנוגע להגנה על נתונים ופרטיות המשתמש: EU General Data Protection Regulation 2018 (GDPR)
מידע אישי שאתר זה אוסף ומדוע אנו אוספים אותו
אתר זה אוסף מידע אישי מהסיבות הבאות:

מעקב ביקורים באתר
כמו במרבית האתרים, אתר זה עושה שימוש ב- Google Analytics (GA) כדי לעקוב אחר האינטראקציה של המשתמש. אנו עושים שימוש במידע זה על מנת לקבוע את מספר האנשים העושים שימוש באתר זה, כדי להבין טוב יותר כיצד הם מוצאים דפים באתר ועושים שימוש בדפי האתר שלנו ולראות את הדרך שהם עוברים ברחבי האתר. על אף ש- GA מתעד נתונים כגון המיקום הגיאוגרפי שלך, המתקן, דפדפן האינטרנט ומערכת ההפעלה, שום מידע כאמור אינו מזהה אותך מולנו. כמו כן, GA מתעד את כתובת IP של המחשב שלך, העשויה לשמש לזיהוי אישי שלך, אולם גוגל אינו נותן לנו גישה לכך. אנו רואים את גוגל כמעבד מידע צד שלישי (ר’ סעיף להלן).
GA עושה שימוש בעוגיות, שאת פרטיהן ניתן למצוא במדריכי המפתחים של גוגל. האתר שלנו עושה שימוש ביישום analytics.js של GA. ביטול העוגיות על דפדפן האינטרנט שלך יעצור את GA מלעקוב אחר חלק כלשהו מגלישתך לדפים באתר זה.
ביטול העוגיות על דפדפן האינטרנט שלך, יעצור את הניטור של GA מלעקוב אחר חלק כלשהו מגלישתך לדפים באתר זה. בנוסף לגוגל אנליטיקס, אתר זה עשוי לאסוף מידע (שהנו בנחלת הכלל) המיוחס לכתובת IP של המחשב או המתקן המשמש לגשת אליו.

בלוג
היה ותבחר להוסיף הערה לפוסטים כלשהם שהעלינו באתרי בלוגים, השם וכתובת המייל שתכניס עם הערתך, יישמרו למאגר הנתונים של אתר זה, יחד עם כתובת IP של המחשב שלך והזמן והמועד שבו הוספת את ההערה. מידע זה ישמש רק על מנת לזהות אותך כתורם לחלק מן ההערות של הפוסט הרלוונטי בבלוג והוא לא יועבר לשום מעבדי נתונים מצד שלישי המפורטים להלן. רק שמך וכתובת המייל שציינת יופיעו באתר המוצג לציבור.

ההערות שלך והנתונים האישיים הקשורים לכך, יישארו באתר זה עד שנמצא לנכון לעשות אחד מאלה:
1) למחוק את ההערה או
2) למחוק את הפוסק בבלוג. היה ותרצה למחוק את ההערה והנתונים האישיים הקשורים אליה, אנא שלח לנו מייל  תוך שימוש בכתובת המייל שבאמצעותה הגבת.
אם הנך מתחת לגיל 18, אתה חייב לקבל הסכמה מההורים בטרם תפרסם הערה בבלוג שלנו.
הערה: עליך להימנע מהוספת מידע המאפשר זיהוי אישי בשדה ההערה של הערות כלשהן לפוסט המועלה בבלוג, אותן הנך מעלה לאתר שלנו.

טפסי יצירת קשר וקישורי מיילים
היה ותבחר ליצור איתנו קשר תוך שימוש בטופס יצירת קשר בדף “יצירת קשר”, שום פרט מהנתונים שתספק לא יאוחסן באתר זה ולא יועבר / יעובד על ידי מעבדי נתונים כלשהם של צד שלישי המוגדרים בסעיף הבא. במקום זאת, הנתונים ייאספו לתוך מייל ויישלחו אלינו אל  Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). שרתי SMTP שלנו מוגנים באמצעות TLS  (הידוע לעתים כ- SSL), כלומר תוכן המייל יוצפן בטרם יישלח באמצעות האינטרנט. תוכן המייל מוצפן באמצעות המחשבים והמתקנים המקומיים שלנו.

עלון במייל
אם תבחר להצטרף לעלון שלנו במייל, כתובת המייל שתמסור לנו תועבר אל ActiveTrail שמספקת לנו שירותי שיווק במייל. אנו רואים את ActiveTrail כמעבד נתונים מצד שלישי (ר’ סעיף להלן). כתובת המייל שאתה מציין לא תאוחסן במסד הנתונים של אתר זה או בכל אחת ממערכות המחשבים הפנימיות שלנו.

כתובת המייל שלך תישאר במסד הנתונים של ActiveTrail  כל עוד אנו ממשיכים לעשות שימוש בשירותים של ActiveTrail  לשיווק במייל או עד אשר תבקש באופן מפורש להסיר את עצמך מן הרשימה. תוכל לעשות זאת באמצעות הסרה, תוך שימוש בקישורי הסרה הכלולים בכל עלון מייל שאנו שולחים אלינו או באמצעות בקשת הסרה באמצעות המייל. כאשר מבקשים הסרה באמצעות המייל, אנא שלח את המייל שלך אלינו תוך שימוש בחשבון המייל שברשימת התפוצה במייל.
אם אתה מתחת לגיל 18 עליך לקבל הסכמה מן ההורים לפני הצטרפות לקבלת עלון במייל.

מעבדי נתונים מצד שלישי
אנו עושים שימוש במספר צדדי ג’ על מנת לעבד נתונים אישיים מטעמנו. צדדי ג’ אלה נבחרו בקפידה וכולם מקיימים את החקיקה האמורה בסעיף לעיל.
1.    Google (מדיניות פרטיות)
2.    Twitter (מדיניות פרטיות)
3.    Microsoft (מדיניות פרטיות)
4.    Facebook (מדיניות פרטיות)
5.    Active Trail (מדיניות פרטיות)
6.    Instagram (מדיניות פרטיות)

 מדיניות עוגיות
מדיניות זו מתייחסת לשימוש בעוגיות וטכנולוגיות אחרות. סוגי העוגיות בהן אנו משתמשים, מתחלקים לשלוש קבוצות:
* עוגיות חיוניות (session cookies) וטכנולוגיות דומות
עוגיות אלה חיוניות למתן השירותים שלנו באתרים ובאפליקציות שלנו. ללא שימוש בעוגיות אלה, חלקים מהאתר שלנו לא יתפקדו. למשל, עוגיות (session cookies) מאפשרות חוויית ניווט עקבית ואופטימלית למהירות רשת המשתמש ובחירת המכשיר.
* עוגיות ניתוח מידע (analytics) וטכנולוגיות דומות
עוגיות אלה אוספות מידע אודות השימוש שלך באתרים ובאפליקציות שלנו ומאפשרות לנו לשפר את האופן שבו המערכת עובדת. למשל, עוגיות אלה מראות לנו מהם הדפים בהם מבקרים הכי הרבה. הן עוזרות לנו גם לזהות קשיים שיש לך בקבלת גישה לשירותים שלנו, כך שנוכל לתקן בעיות כלשהן. בנוסף, עוגיות אלה מאפשרות לנו לראות דפוסים כלליים של שימוש ברמה מצטברת .

* עוגיות מעקב, פרסום וטכנולוגיות דומות
אנו עושים שימוש בסוגים אלה של טכנולוגיות על מנת לספק פרסומים שהנם רלוונטיים יותר לתחומי העניין שלך. דבר זה יכול להתבצע באמצעות פרסומים מקוונים בהסתמך על פעילות הגלישה הקודמת שלך באינטרנט. עוגיות מוצמדות לדפדפן שלך, אשר יזכור את האתרים בהם ביקרת. כאשר תבקר באתרים העושים שימוש באותן רשתות פרסום, יוצג בפניך פרסום מבוסס על מה שראית.

כמו כן, אנו עשויים לעשות שימוש בעוגיות ובטכנולוגיות דומות על מנת לספק לך פרסומות המבוססות על המיקום הגיאוגרפי שלך, הצעות עליהן תוכל להקליק, ואינטראקציות דומות אחרות עם האתרים והאפליקציות שלנו.

פריצות נתונים
אנו נדווח על כל פריצת נתונים בלתי חוקית של מאגר נתוני האתר או מאגרי נתונים של כל מעבדי נתונים מצד שלישי לכל אדם ורשות רלוונטית תוך 72 שעות מההפרה אם זה ברור שנתונים אישיים מאוחסנים באופן בר זיהוי – נגנבו.

שינויים במדיניות הפרטיות שלנו
מדיניות פרטיות שלנו יכולה להשתנות מעת לעת כך שתעלה בקנה אחד עם התפתחויות החקיקה ו/או הענף. אנו לא נודיע מפורשות ללקוחותינו או למשתמשי האתר על שינויים אלה.

אנו ממליצים לבדוק עמוד זה מעת לעת למעקב אחר שינויי מדיניות כלשהם.

האתר משתמש בעוגיות (cookies) על מנת לסייע בניווט, ניתוח השימוש באתר ולסיוע בקידום השיווק. שימוש באתר מהווה הסכמה לשימוש בעוגיות מדיניות פרטיות.